BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1799
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1799
Tháng này:
1799
Tất cả:
1529632

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

PHỤ LỤC IV

BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư 13 /2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)
Xem thêm

Phụ lục III

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ y Tế)
Xem thêm

PHỤ LỤC II

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BHYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế)
Xem thêm

PHỤ LỤC I

Giá Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế)
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h