BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1996018

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

STT

Họ và tên

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi hành nghề

Số Chứng chỉ hành nghề

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc theo ngày trong tuần

Thời gian làm việc theo giờ trong ngày

1

Đinh Công Hoành

Bác Sĩ

Khám bệnh,
chữa bệnh Nội khoa, RHM ;KCB đa khoa, CK RHM

001990/TH-CCHN; QĐ 1196/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

2

Nguyễn Xuân Lương

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, Gây mê hồi sức, KCB đa khoa, điện tâm đồ

002018/TH-CCHN QĐ 544/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

3

Lữ Hồng Nam

Bác sỹ CKI

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, KCB đa khoa, lưu huyết não

002020/TH-CCHN QĐ 550/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

4

Hà Văn Tùng

Bác sỹ chuyên khoa I

KCB nội khoa và chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm hóa sinh, nội soi tiêu hóa, SA Doopler tim- mạch máu

002021/TH-CCHN QĐ 545/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

5

Vi Thị Lành

Điều dưỡng trung cấp

ĐD viên

002032/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

6

Nguyễn Thị Hoa

Điều dưỡng trung cấp

ĐD viên

002033/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

7

Phạm Thị Giang

Điều dưỡng trung cấp

ĐD viên

002034/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

8

Phạm Văn Trọng

Y sỹ

ĐD viên

002035/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

9

Trịnh Thị Phượng

Y sỹ

ĐD viên

002039/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

10

Phạm Văn Linh

Y sỹ chuyển đổi sang điều dưỡng

ĐD viên

002040/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

11

Phạm Thị Nhiệt

Hộ sinh viên

Hộ sinh viên

002048/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

12

Nguyễn Thị Phương

KTV xét nghiệm

KTV XN

002049/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

13

Trịnh Thị Thu

Cử nhân xét nghiệm đại học

Xét nghiệm viên

002050/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

14

Trịnh Ngọc Hoàng

Điều dưỡng trung cấp

ĐD viên
KTV Răng Hàm Mặt

002052/TH-CCHN QĐ 554/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

15

Đỗ Thị Xuân Thủy

Cử nhân Điều dưỡng đại học

ĐD viên

002054/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

16

Trần Thanh Liêm

Cử nhân Điều dưỡng đại học

ĐD viên

002055/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

17

Vi Thị Nho

Cử nhân Điều dưỡng đại học

ĐD viên

002056/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

18

Bùi Xuân Châu

Cử nhân Điều dưỡng đại học

ĐD viên- KTV/VLTL- PHCN

002060/TH-CCHN QĐ 553/QĐ-SYT ;QĐ 01/QĐ-BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

19

Hà Thị Anh

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

 

002061/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

20

Vi Thị Tư

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

002062/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

21

Mai Thị Tuyết

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

002063/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

22

Hà Thị Uyên

Y sỹ y học cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

002228/TH-CCHN;41/QĐ-BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

23

Nguyễn Việt Hà

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

002874/TH-CCHN;114A/QĐ-BV

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

24

Lương Văn Đậm

Bác sỹ

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Ngoại khoa

003052/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

25

Nguyễn Xuân Lợi

Thạc sĩ- bác sĩ

KCB nội khoa,
 ngoại khoa

003058/
TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

26

Hà Thị Nguyệt

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD sản khoa, sơ sinh

003059/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

27

Hà Văn Duyệt

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên,
KTV X quang

003061/TH-CCHN QĐ 555/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

28

Lương Thị Hà

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD sản khoa- sơ sinh

003062/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

29

Hà Văn Khuynh

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên
KTV gây mê hồi sức

003063/TH-CCHN QĐ 552/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

30

Hoàng Thị Huệ

Bác sĩ  CKI

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và cấp cứu sản khoa; SÂ tổng quát; SÂ sàng lọc trước sinh; Phẫu thuật ngoại khoa bệnh lý

003066/TH-CCHN; QĐ 437/QĐ-BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

31

Lê Văn Đạt

Y sỹ

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

003864/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

32

Đồng Khắc Hải

Bác sỹ chuyên khoa I

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên đa khoa, SA tổng quát chẩn đoán

008192/TH-CCHN QĐ 551/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

33

Hàn Hồng Lê

Cử nhân y khoa NHS

ĐD viên

008194/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

34

Nguyễn Thị Lợi

Cử nhân điều dưỡng CKI

ĐD viên

008195/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

35

Phạm Bá Yểu

Bác sỹ CKI

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa ; Khám nội soi TMH; Điện tim

008196/TH-CCHNQĐ 434/QĐ-BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

36

Hà Thị Thanh

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

008355/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

37

Vi Văn Trường

Bác sỹ CKI

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, KCB đa khoa XN huyết học, truyền máu, Nội tiết- Đái tháo đường

008356/TH-CCHN QĐ 543/QĐ-SYT, QĐ 435/QĐ-BV

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

38

Phạm Quang Khởi

KTV xét nghiệm

KTV Xét nghiệm

008357/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

39

Nguyễn Văn Lĩnh

Cử nhân Điều dưỡng đại học

ĐD viên

008450/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

40

Đinh Thị Nguyệt

Bác sĩ

Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa; SA,XQ, Lưu huyết não

016083/TH-CCHN; QĐ 241/QĐ-BV ngày 17/8/2020

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

41

Lương Văn Thuận

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

017652/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

42

Lê Thị Ngọc Huyền

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

017653/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

43

Lê Văn Đông

Y sĩ

KCB bằng YHCT

017821/TH-CCHN;40/QĐ-BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

44

Hà Thị Cấp

Y sĩ

KCB bằng YHCT

017976/TH-
CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

45

Hà Lê Quốc Thái

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

 

018000/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

46

Đào Ngọc Thắng

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019170/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

47

Lộc Văn Hoàng

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019171/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

48

Hà Văn Khải

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019174/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

49

Hà Văn Thân

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019175/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

50

Hà Thị Phượng

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019179/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

51

Phạm Thị Tưởng

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019476/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

52

Hà Thị Nhâm

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019477/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

53

Hà Thị Khối

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019481/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

54

Vi Thiên Lý

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019483/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

55

Lê Văn Bằng

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019484/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

56

Vi Thị Huyền

Cử nhân Điều dưỡng cao đẳng

ĐD viên

019485/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

57

Cao Văn Chắn

Điều dưỡng

ĐD viên

019486/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

58

Phạm Thị Thanh

Bác sỹ CKI

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lưu huyết não chẩn đoán, KCB Sản Phụ khoa

13487/TH-CCHN; QĐ 710/QĐ-SYT

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

59

Lữ Mai Phương

Bác sỹ CKI

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, điện tim, lưu huyết não, SA tổng quát

13488/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

60

Bùi Thị Hiếu

KTV xét nghiệm

KTV Xét nghiệm

13490/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

61

Cao Đức Thiện

Bác Sĩ

Khám bệnh,
chữa bệnh Đa khoa; Khám điều trị PHCN

020866/TH-CCHN; QĐ 436/QĐ- BVQH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

62

Lương Thanh Tùng

Bác sĩ

Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa

020312/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

63

Hoàng Anh Đức

Bác Sĩ CKI

Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa

15347/TH-CCHN

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

64

Nguyễn Thị Hương

Dược sĩ CKI

Dược sĩ

4892/CCHND/SYT-TH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

65

Nguyễn Văn Long

Dược sĩ ĐH

Dược sĩ

6169/CCHND/SYT-TH

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

66

Hà Thanh Tùng

Cao đẳng Dược

Dược sĩ

Chưa cấp

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

67

Lê Thị Huyền Trang

Cao đẳng Dược

Dược sĩ

Chưa cấp

Toàn
 thời gian

2,3,4,5,6.

07h đến 17h; + Trực và điều ngoài giờ T7,CN                            

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h