BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1996018

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

CHỈ TIÊU KCB NĂM 2020

       Phụ lục:

CHỈ TIÊU KHÁM CHỮA BỆNH CHO TỪNG KHOA, PHÒNG  NĂM  2020

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BV  ngày      /02/ 2020)

 

I. Khám bệnh:

          Giao chỉ tiêu cụ thể cho khoa Khám bệnh như sau:

- Tổng số lần khám bệnh tại PKBV: 25.000 lượt/năm; 2.083 lượt/tháng

- Phân bố bệnh nhân điều trị nội trú vào các khoa: 8.000 lượt/ năm;

 

II. Điều trị nội trú: Giường KH: 80, giường tự chủ: 60

Giao chỉ tiêu: TSBN nội trú: 8.000 ; TS ngày ĐT nội trú: 40.000  ngày 

 

 

 

 

STT

 

 

 

TÊN KHOA

Giường  bệnh

Chỉ tiêu Bn điều trị nội trú

Chỉ tiêu ngày điều trị nội trú

Giường KH

Giường

Thực kê

Tháng

Năm

Tháng

Năm

 

1

 

 Khoa Nội tổng hợp

 

22

34

( Cả  02 Giường TV )

154

  1.842

770

9.210

 

2

 

 Khoa YHCT

 

08

20

96

1.151

480

5.755

 

3

 

 Khoa Truyền nhiễm

 

06

12

57

691

285

3.455

 

4

 

Ngoại TH - LCK

 

16

20

96

1.151

480

5.755

   5

 

Khoa Sản- Phụ Khoa

 

12

23

110

1.323

550

6.615

 

6

 

 Khoa Cấp cứu - Nhi

 

16

32

154

1.842

770

9.210

 

Cộng:

 

80

 

141

 

 

8.000

 

 

40.000

 

          Ghi chú:

Các khoa, phòng căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoach chi tiết từng tháng, quý, năm cho khoa,         
 phòng của mình. Hàng tháng tổng hợp số liệu, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch. Báo cáo việc         
 thực hiện Chỉ tiêu kế hoạch về phòng KHTH để tổng hợp.

- Báo cáo tháng: Vào các ngày từ 01 - 05 của tháng sau;

- Báo cáo quý:    Vào các ngày từ 01 - 05 của tháng đầu quý sau;

- Báo cáo tổng kết năm vào ngày 01-05/01/2021.

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h