BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1996018

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

CƠ SỐ THUỐC PCTTLB 2020

DANH MỤC THUỐC, HÓA CHẤT, VẬT TƯ PCTT-TKCN 2020

 

       SỞ Y TẾ THANH HOÁ                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BVĐK QUAN HOÁ                                                                             Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


CƠ SỐ THUỐC

 Phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2020

 
 
 

 

 


TT

 

Tên thuốc và hàm lượng

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

Ghi chú

1

Cephalexin 250 mg

Viên

100

 

2

Amoxicilin 0,25g

Viên

100

 

3

Amoxicilin 0,5g

Viên

100

 

4

Paracetamol 0,1g

Viên

500

 

5

Paracetamol 0,5g

Viên

200

 

6

Loratidine SPM 5 mg

Viên

100

 

7

Berinthepham

Viên

100

 

8

Cotrmoxazol 480 mg

Viên

200

 

9

Theresol

Gói

20

 

10

Vitamin B1+ B6+B12

Viên

200

 

11

Povidol Iod 10%

Lọ

10

 

12

Dung dịch DEP

Lọ

24

 

13

Tetracyclin 1%

Tuyb

05

 

14

Thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol

Lọ

10

 

15

Băng xô 2,5 x 0,055 m

Cuộn

20

 

16

Gạc y tế 8cm x 9cm

Gói

20

 

17

Bông hút Túi*400 cuộn

Cuộn

20

 

18

XanhMethylen 1% 20 ml

Lọ

10

 

19

Cao sao vàng 4g

Hộp

20

 

20

CloraminB 250mg

Viên

500

 

 

                                                                                                   

                                                                                            

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h