BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1982
Hôm qua:
3949
Tuần này:
1982
Tháng này:
1982
Tất cả:
1529815

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

 

DANH SÁCH

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

( Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-HĐXT ngày 12 tháng 01 năm 2021)

 

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Dân tộc

Vị trí việc làm dự tuyển

Mã chức danh tuyển dụng

Hộ khẩu thường trú

Trình độ đào tạo

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ
tin học

 
 

Nam

Nữ

 

1

Ngân Mạnh Tuấn

Nam

 

Thái

Bác sĩ

V.08.01.03

Bản Cổi Phú Nghiêm

Đại học y khoa

A2

ƯDCNTTCB

 

2

Lương Thanh Tùng

Nam

 

Thái

Bác sĩ

V.08.01.03

Khu 5 TT - Hồi Xuân

Đại học y khoa

A2

ƯDCNTTCB

 

3

Bùi Xuân Châu

Nam

 

Mường

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 4 TT - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

4

Hà Văn Khải

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Văn nho - Bá Thước

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

5

Lộc Văn Hoàng

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Bản Khó TT Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

6

Hà Thị Anh

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Nam động - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

7

Hà Lê Quốc Thái

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Phú Lệ - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

8

Hà Thị Phượng

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 5 TT - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

9

Đào Ngọc Thắng

Nam

 

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 4 TT - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

10

Lương Văn Thuận

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Phú sơn - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

11

Hà Văn Thân

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Phú Lệ - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

12

Hà Thị Thanh

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 4 TT - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

13

Lê Thị Ngọc Huyền

 

Nữ

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 5 TT - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

14

Hà Thị Cấp

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 4 TT - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

15

Lê Đình Dũng

Nam

 

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Phố hồi xuân - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

16

Lê Văn Đông

Nam

 

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 4 TT - Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

17

Mai Thị Tuyết

 

Nữ

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Bản ban - Hồi xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

18

Bùi Thị Hiếu

 

Nữ

Mường

KTVXN

V.08.07.19

Thiên Phủ Quan Hóa

Cao đẳng XN

A2

ƯDCNTTCB

 

19

Phạm Quang Khởi

Nam

 

Thái

KTVXN

V.08.07.19

Bản khó- Hồi Xuân

Cao đẳng XN

A2

ƯDCNTTCB

 

20

Hà Văn Tùng

Nam

 

Thái

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.23

Khu Ban TT Hồi Xuân

Cao đẳng Dược

A2

ƯDCNTTCB

 

21

Lương Thị Bôn

 

Nữ

Thái

Chuyên viên

1003

Khu 1 Thị trấn Hồi Xuân

Đại học

A2

ƯDCNTTCB

 

22

Phạm Bá Hải

Nam

 

Thái

Bảo vệ

 

Khu 4 TT - Hồi Xuân

Chưa qua đào tạo

 

 

 

23

Hà Bảo Khanh

Nam

 

Thái

Sữa chữa điện nước, TTB

 

Thành Sơn Quan Hóa

Cao đẳng điện công nghiệp

 

 

 

24

Hà Thị Nhâm

 

Nữ

 

Điều dưỡng

V.08.05.13

Lũng Niêm- Bá Thước

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

25

Cao Văn Chắn

Nam

 

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Phú Nghiêm - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

26

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

 

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 3 TT Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

27

Hà Thị Khối

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Bản khằm - Hồi xuân

Cao đẳng ĐD

B

ƯDCNTTCB

 

28

Lê Văn Bằng

Nam

 

Kinh

Điều dưỡng

V.08.05.13

Hiền kiệt - Quan Hóa

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

29

Vi Thị Huyền

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu 1 Thị trấn Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

30

Vi Thị Lý

 

Nữ

Thái

Điều dưỡng

V.08.05.13

Khu Nghèo TT Hồi Xuân

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

31

Phạm Thị Tưởng

 

Nữ

Mường

Điều dưỡng

V.08.05.13

Văn nho - Bá thước

Cao đẳng ĐD

A2

ƯDCNTTCB

 

32

Nguyễn Thị Phương

 

Nữ

Kinh

Kế toán viên

.06.031

Khu 4 TT Hồi Xuân

Đại học

A2

ƯDCNTTCB

 

33

Phan Thanh Phương

Nam

 

Kinh

Kế toán viên

.06.031

Khu 7 TT Hồi Xuân

Đại học

A2

ƯDCNTTCB

 

34

Nguyễn Thị Phương

 

Nữ

Kinh

Kế toán viên

.06.031

Thọ hải Thọ Xuân

Đại học

A2

ƯDCNTTCB

 

35

Lê Thị Mai Xuân

 

Nữ

Kinh

Kế toán viên

.06.031

Khu 2 TT Hồi Xuân

Đại học

A2

ƯDCNTTCB

 

36

Lê Thị Huyền Trang

 

Nữ

Kinh

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.23

H Đức Hoàng Hóa

Cao đẳng Dược

A2

ƯDCNTTCB

 

37

Nguyễn Thị Khánh Ly

 

Nữ

Kinh

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.24

 Phong sơn Cẩm Thủy

Cao đẳng Dược

A2

ƯDCNTTCB

 

38

Phạm Thì Vần

 

Nữ

Thái

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.25

Phú Thanh Quan Hóa

Cao đẳng Dược

A2

ƯDCNTTCB

 

39

Nguyễn Thị Thu

 

Nữ

Mường

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.27

Khu 6 TT Hồi Xuân

Cao đẳng Dược

A2

ƯDCNTTCB

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

Ths: Nguyễn Xuân Lợi

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h