BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1996018

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

PHƯƠNG ÁN PCTT-TKCN 2020

PHƯƠNG ÁN PCTT-TKCN NĂM 2020, QĐ KIỆN TOÀN BCĐ, ĐỘI PHÃU THUẬT, ĐỘI VẬN CHUYỂN CẤP CỨU.

 

                   SỞ Y TẾ THANH HOÁ                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BVĐK HUYỆN QUAN HOÁ                                                             Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          

   

                      Số:  136 / PA-BV                                                                           Quan Hóa, ngày  8  tháng  5  năm 2020                           

 

 

PHƯƠNG ÁN

 Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

 
   
 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc: Triển khai công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Phương án số 1058/PA-SYT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa V/v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế Thanh Hóa năm 2020;

          Bệnh viện đa khoa huyện Quan hóa xây dựng Phương án PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện Quan Hóa cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong huyện bình thường khi có thiên tai, lụt bão và thảm họa sảy ra trên địa bàn huyện;

          2. Bảo vệ an toàn tính mạng của người bệnh và cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi sảy ra thiên tai, thảm họa;

          3. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị dụng cụ, thuốc, hóa chất để đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu, TKCN do thiên tai, lụt bão và thảm họa sảy ra trên địa bàn huyện.

 

II. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG:

1. Ban chỉ huy PCTT, tìm kiếm cứu nạn:

    1. Ông: Nguyễn Xuân Lợi:          Trưởng ban

    2. Ông: Nguyễn Xuân Lương:      Phó ban

    3. Ông: Phan Văn Kiên  :             Ban viên

    4. Ông: Hà Văn Duyệt:                 Ban viên

    5. Ông: Nguyễn Văn Lĩnh            Ban viên

    6. Bà:   Trịnh Thị Hương              Ban viên

 

2. Đội vận chuyển cấp cứu:   ( 01 đội )

    1. Ông: Lữ Hồng Nam:           Đội trưởng

    2. Ông: Vi Văn Trường

    3. Ông: Nguyễn việt Hà

    4. Ông: Hà Văn Duyệt

    5. Ông: Phạm Văn Linh

    6. Ông: Đặng Xuân Hồng.

 

3. Đội phẫu thuật:       ( 01 đội )

    1.  Lương văn Đậm:              Đội trưởng

    2.  Võ Văn Sơn

    3. Hoàng Anh Đức

    4.  Hà văn Khuynh

    5.  Phạm Thị Liên

    6. Phạm thị Giang.

   

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

- Ban chỉ huy PCTT, tìm kiếm cứu nạn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai nhiệm vụ đến từng bộ phận có liên quan, kiểm tra công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn đối với tuyến dưới theo quy định. Điều động lực lượng tham gia ứng phó khi có yêu cầu;

           - Bộ phận thường trực: Số điện thoại liên lạc nhanh: 0373.875.006 và số ĐT đường dây nóng của đơn vị: 096.624.1212. Khi bão lụt, thảm họa xảy ra phải kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại và cách khắc phục hậu quả, những kiến nghị, đề xuất cần được hỗ trợ về ban PCTT và tìm kiếm cứu nạn của Huyện và Sở y tế;

          - Cơ số giường bệnh: Chuẩn bị 10 giường được bố trí tại khoa Cấp cứu - Nhi và Khoa Ngoại - LCK;

          - Đội phẫu thuật, Đội vận chuyển cấp cứu đảm bảo thường trực 24/24 giờ

( Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 30/11/2020 )

          - Khoa Dược-TTB chuẩn bị:

+ Cơ số thuốc PCTT:  01 cơ số ( Có danh mục kèm theo)

          + Cơ số y dụng cụ:      01 cơ số

Chuẩn bị đầy đủ đóng gói tại khoa Dược - Trang thiết bị. Bảo quản chu đáo, đảm bảo chất lượng, cung ứng kịp thời khi có yêu cầu;

          - Bộ phận Hành chính - kế toán: chuẩn bị đầy đủ xăng, dầu, máy nổ, đèn pin, cờ hiệu, áo phao, Ni lon, …, lương thực, thực phẩm và xe cứu thương.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

           - Thường xuyên kiểm tra nhà cửa kho tàng, hệ thống điện tại BVĐK, chỉ đạo tu sửa, chằng chống kịp thời khi có thiên tai bão lũ xảy ra.

          - Khi bão lụt, thảm họa, cháy rừng xảy ra:

          * Tại khu vực gần trung tâm huyện như: Phú Nghiêm, Thị trấn Hồi Xuân, Nam Xuân:

          Tổ chức sơ cấp cứu người bệnh, người bị thương tại chỗ và tại các Trạm y tế xã. Những bệnh nhân nặng thì chuyển về BVĐK  bằng xe cứu thương.

         * Tại các xã tuyến Sông mã: Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Phú Thanh, Phú Sơn , Phú Lệ, Phú Xuân:

          Tổ chức sơ cấp cứu , phân loại người bệnh tại các Trạm y tế xã. Trường hợp nặng thì chuyển về BVĐK bằng xe cứu thương.

         * Tại các xã tuyến Sông luồng: Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt:

         Thực hiện phương án sơ cấp cứu người bệnh tại các Trạm y tế. Trường hợp nặng sẽ chuyển về BVĐK bằng xe cứu thương;

    

         * Tại bệnh viện đa khoa huyện Quan hóa:

Các khoa lâm sàng đặc biệt là khoa Cấp cứu - Nhi, Ngoại-LCK , khoa Sản- Phụ khoa và ban trực tổ chức đón tiếp bệnh nhân 24/24h, chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền và các trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng cấp cứu người bệnh từ các xã chuyển đến;

Những người bệnh vượt quá khả năng và phạm vi cứu chữa của BVĐK huyện thì thực hiện phương án có sự chi viện của tuyến trên hoặc chuyển về BVĐK Ngọc lặc hoặc BVĐK tỉnh bằng xe cứu thương.

- Chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện báo cáo theo đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định và báo cáo đột xuất khi có thiên tai, lụt bão, thảm họa sảy ra về Ban chỉ huy ngành theo đúng quy định.

          Các lực lượng sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh và triển khai Phương án đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời đề xuất lên ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn của  BVĐK Huyện Quan Hoá để có biện pháp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở y tế ( Báo cáo);

- VP UBND Huyện ( Báo cáo);

- Ban chỉ huy (Chỉ đạo, T/hiện);

 - Phòng y tế huyện (B/c);

- Lưu KHTH.

GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h